About

img_8896

Lamucare Industrial  

มีความพร้อมยินดีนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการรับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครีม
เครื่องสำอางค์ เรามีทีมนักวิทยาศาสตร์, เภสัชกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม
ในการให้คำปรึกษา ทั้งในเรื่องของการขึ้นทะเบียน อย. หรือการคิดค้นพัฒนาสูตรใหม่ๆ
ตามความต้องการของท่านและทำตลาดร่วมไปกับท่าน ทางบริษัทมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ
เราให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการออกแบบ และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิต บรรจุ
ไปจนถึงจัดหาช่องทางการจัดจำหน่าย

 

img_9017

 

Background 

   

          ลามูแคร์ อินดัสเทรียล    เริ่มต้นจากการเป็นผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LAMUCARE ซึ่งในช่วงเริ่มต้นเมื่อ 8 ปี ก่อน เราเป็นเจ้าของแบรนด์ โดยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และดำเนินการจ้างให้โรงงาน OEM ภายในประเทศเป็นพันธมิตรทางการค้า เป็นผู้ผลิตอาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก กระชับสัดส่วน ภายใต้แบรนด์ LAMUCARE และยังมีมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ครีม และเครื่องสำอาง ออกมาอีกหลายชนิด 

จากการดำเนินการกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ LAMUCARE ตั้งแต่ปี 2547 มีการทำการตลาดในหลายๆช่องทาง จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ มีปัญหาที่พบคือ โรงงาน OEM ผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการที่เราต้องการวางจำหน่าย หากเป็นโรงงานขนาดใหญ่ก็ต้องสั่งสั่งผลิตในจำนวนมาก การควบคุมคุณภาพสารสกัดที่นำมาใช้บางครั้งเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าเป็นสารที่ตรงกับที่เราต้องการหรือไม่ หรือเป็นสารสกัดที่คุณภาพต่ำ เพราะผุ้ผลิตต้องการลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้ได้กำไรที่สูงขึ้น จะทราบก็ต่อเมื่อผู้บริโภคนำไปใช้แล้ว ไม่เห็นผลลัพธ์ ตามที่แจ้งไว้แต่ตอนแรก ซึ่งจากปัญหาที่เราพบในการเริ่มทำธุรกิจ ทำให้เราได้ลองคิดทบทวนที่ต้องหาวิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าของเราให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด ใช้สารสกัดที่ออกฤทธิ์ที่ดีที่สุด ที่สำคัญปลอดภัยกับผู้บริโภค แนวทางเดียวที่จะสามารถทำได้คือ การสร้างโรงงานผลิต “LAMUCARE INDUSTRIAL”

 

002

โรงงาน “LAMUCARE INDUSTRIAL”  ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2557 เกิดจากแนวคิดที่ต้องการควบคุณภาพการผลิต ให้ดีที่สุด สินค้าที่วางจำหน่ายได้ผลลัพะ์ที่ดีที่สุด จากสารสกัดที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลก เราควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ คือการคัดเลือกวัตถุดิบ (Raw material) ทุกชนิดจากแหล่งผลิตที่มีการการันตรีคุณภาพ มีเอกสาร COA รับรอง  (COA :Certificate of Analysis) ว่าเป็นสารสกัดที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ FDA (Food and Drug Administration สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : อย. )  มีการตรวจสอบคุณภาพสารกัดต่างจากห้องปฎิบัติการ (LAB) ของหน่วยงานกลาง (Central LAB) ที่เชื่อได้ก่อนนำเข้ามาผลิต

dsc08162

ในกระบวนการผลิต LAMUCARE INDUSTRIAL เป็นสถานที่ผลิตอาหารที่เป็นระบบปิด ที่เราวางผังโรงงาน ควบคุมกระบวนการผลิตตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ตามข้อกำหนดของ GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 โรงงาน ลามูแคร์อินดัสเทรียล ได้รับทุนสนับสนุน ในการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP/HACCP  และ HALALจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. : NSTDA)

เพื่อให้ลูกค้า ลามูแคร์อินดัสเทรียล วางใจได้ว่าสินค้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ครีม เครื่องสำอาง ที่ผลิตจากเรา ผลิตด้วยขั้นตอนที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปน ได้มาตรฐานการผลิต

cropped-DSC08103.jpg